מחירון חשמל


ביקור חשמלאי- 110
הרכבת בית מנורה- 150
החלפת שקע- 150
התקנת ספוט-150
התקנת פעמון דלת-150
החלפת מפסק/מפסק מוגן מים-170
התקנת גוף תאורה סטנדרט-170
החלפת מפסק דוד שמש לטיימר-170
תיקון קצר-250
החלפת מפסק בארון חשמל-250
החלפת מפסק לתריס חשמל-250
החלפת שקע חשמל חד פאזי/תלת פאזי-250
נקודת חשמל-250
התקנת ונטה-350
התקנת נקודת כח-325
החלפת חוטי חשמל בלוח-375
הרכבת ארון חשמל 0-20 מפסקים-1100
הרכבת ארון חשמל 20-40 מפסקים-1700
פריסת צנרת חשמל לפי מטר-50
מטר חציבה בלוק/גבס למטר-40
מטר חציבה בטון-50