מחירון מיזוג אויר

ביקור טכנאי-110
החלפת מסנן/סנן-170
החלפת כבל-450
החלפת חוטים שרופים-450
מילוי גז-450
החלפת צינור ניקוז עד 4 מטר-675
התקנת אמבטיה למנוע מזגן-900
התקנת מזגן עד 1225-1.5
התקנת מזגן 1.5-3.5 -1800
צנרת נחושת למטר נוסף מעל 3 מטר-55
תעלה פי וי סי למטר נוסף מעל 3 מטר-55
צינור שרשורי למטר נוסף מעל 3 מטר-25