מחירון שיפוץ הבית

מחירים לפי מטר מרובע

הצעת מחיר-110
גבס צד אחד-120
גבס שני צדדים-140
קיר בלוקים-150
עץ-150
איטום-100
ריצוף הדבקה-120
ריצוף טיט-200
פאנלים-25
רובע-10
צבע תיקונים קלים-17
החלקה יד אחת-50
שליכט צבעוני-80
נקודת מים חמים/קרים+ביוב-1200
נקודת מים+ביוב-900
נקודת מים-800
נקודת חשמל-150
הריסות+פינוים-140